repartir

repartir

re- + partir

 1. v t

  Dividir algo en partes e distribuílas entre varias persoas ou lugares.

 2. v t

  Facer que chegue algo ao seu destino.

 3. v t

  Colocar ou distribuír algo estendéndoo ou separándoo.

 4. v t

  Asignar un papel a un actor.

 5. v pron

  Dividirse para dedicarse a diferentes cousas.

 6. v pron

  Distribuírse ou situarse por diferentes lugares.

Citas

 • As súas tendas repártense por diferentes cidades
 • O carteiro repartiu as cartas con demora
 • O director repartiu os papeis e fixo de Ofelia
 • O seu tempo repártese entre a casa e a oficina
 • Reapartiron equitativamente o premio
 • Reparte ben a pintura para que cubra toda a parede