rente(s), a

rente(s), a
loc adv

Ao mesmo nivel ou altura dunha cousa pero rozando a superficie por onde sobresae.