relamber

relamber

re- + lamber

  1. v t

    Pasar repetidas veces a lingua por algunha cousa. Tm fig.

  2. v pron

    Pasar unha ou máis veces a lingua polos labios. Tm fig.

Citas

  • Cando sae relámbese tanto que non se coñece
  • O guiso estaba tan bo que relambeu o prato ao rematar
  • Os rapaces relambíanse despois de comer o chocolate
  • Xa se relambía pensando na festa