redución

redución

lat reductĭōne

Plural: reducións
 1. s f

  Acción e efecto de reducir ou reducirse.

  1. s [HIST ]

   ila destinada aos indios para conseguir un control xeral da poboación sometida, favorecer a súa conversión ao cristianismo e facilitar o control do pagamento do tributo e a realización das servidumes coloniais.

  2. redución xesuítica / [HIST/RELIX ]

   Comunidade agrícola de indios guaranís creada polos xesuítas no s XVII, na parte SL de Paraguay e parte da provincia arxentina de Misiones.

 2. s f [QUÍM ]

  Proceso en que o número de oxidación dun elemento diminúe a causa da ganancia dalgún electrón.

 3. s f
  1. Operación mediante a que se reduce á primeira figura do siloxismo as outras figuras deste.

  2. Siloxismo en que a maior premisa é evidente de seu, en tanto que a menor soamente é probable.

 4. s f
  1. Operación coa que se establece que unha realidade ou un fenómeno determinados non son senón outra realidade ou outro fenómeno, considerados como máis reais ou fundamentais e a partir dos que quedan explicados aqueles.

  2. Proceso mediante o que se deixan en suspenso todos os datos e conviccións relacionados co acto de coñecemento, para centrarse exclusivamente neste mesmo acto.

  1. s

   Conxunto de operacións ás que se someten os resultados dunha observación astronómica, co fin de eliminar os efectos de todos aqueles factores que poden influír sobre a exactitude da medida.

  2. redución no ecuador

   Diferenza entre a lonxitude astronómica do Sol verdadeira e a súa ascensión recta.

 5. redución catódica/electrolítica [FÍS/QUÍM ]

  Redución que se produce no cátodo durante os procesos de electrólise a causa da cesión de electróns por parte daquel.

 6. redución de capital [ECON ]

  Operación financeira pola que unha empresa diminúe o seu capital social.

 7. redución de fraccións a un común denominador [MAT ]

  Operación que consiste en multiplicar o denominador e o numerador de cada fracción polo número axeitado, co fin de que todas as fraccións resulten co mesmo denominador.

 8. redución no horizonte [XEOG ]

  Operación que consiste en atopar o valor da distancia horizontal que corresponde á distancia real entre dous puntos do terreo, multiplicando esta última distancia polo coseno do ángulo da pendente do terreo.

Antónimos

Formas incorrectas

reducción