recensión

recensión

lat recensĭōne

Plural: recensións
  1. s f

    Escrito onde se dá conta e se fai un exame crítico dunha obra ou artigo, referente a un tema determinado.

  2. s f
    1. Revisión dun texto en que se introducen variantes ou correccións intencionadas.

    2. Descrición e valoración coidadosa dos códices que conteñen un texto e que se intenta establecer criticamente.

Palabras vecinas

recendente recender recendo recensión recensor -ra recente receo