raio

raio

lat radĭu

Plural: raios
  1. s

   Dirección en que avanza a enerxía que se propaga nunha onda electromagnética.

  2. s

   Representación convencional da traxectoria dunha radiación ou un feixe de partículas na súa propagación polo espazo.

  3. raio extraordinario

   Raio en que se divide a luz que incide sobre un material sólido birrefrinxente e que ten dirección diferente á do eixe óptico do material.

  4. raio ordinario

   Raio en que se divide a luz que incide sobre un material birrefrinxente e que corresponde ao raio refractado segundo as leis da refracción.

  5. raios corpusculares

   Radiación de natureza corpuscular que pode ser emitida por substancias radioactivas, raios catódicos ou raios cósmicos.

  1. s [MAT ]

   Distancia desde o centro dun círculo ou dunha esfera ata calquera punto da circunferencia do círculo ou da superficie da esfera.

  2. raio de xiro [AUTOM ]

   Raio mínimo da circunferencia descrita pola roda directriz exterior dun vehículo automóbil ao efectuar unha viraxe permitida polo seu sistema de dirección. OBS: Tamén se denomina raio de viraxe.

  3. raio vector [MAT ]

   ector que vai desde unha orixe ou punto fixo determinado ata un punto variable.

 1. s m [FÍS/METEOR ]

  Descarga eléctrica atmosférica entre as nubes e a terra, ou entre dúas nubes, e que vai acompañada dun lóstrego e dun trono.

 2. s m

  Barra ou variñas que unen o eixe dunha roda coa súa circunferencia.

  1. s

   Espazo circular definido polo seu raio xeométrico.

  2. raio de acción [AERON ]

   Distancia que unha aeronave pode percorrer sen proverse de combustible en voo, en condicións definidas de peso inicial e carga de combustible.

 3. s m [ZOOL ]

  Cada unha das pezas delgadas, longas e agudas, xeralmente paralelas entre si, que sosteñen as aletas dos peixes.

 4. raio verde [ASTRON/METEOR ]

  Lampo luminoso e instantáneo de cor verde que se observa en días moi claros no punto en que o disco solar está a punto de saír ou de desaparecer polo horizonte do mar.

 5. raios crepusculares [ASTRON/METEOR ]

  Iluminación difusa debida á presenza de diminutas partículas de po e humidade no aire, que precede á aurora e segue á posta de sol.

Frases hechas

 • Coma un raio. De forma moi r

Palabras vecinas

raíl raíña raíña raio raiola raiolar raión