rabdo-

rabdo-

gr ράβδος ‘variña’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘variña’.

Ex: rabdoloxía, rabdómero

Citas

  • rabdoloxía , rabdómero