quilopond

quilopond

1 quilo- + lat pondere ‘peso’

Nome científico: kp Plural: quiloplastias
s m [METROL ]

Unidade de forza que se emprega no sistema técnico, que equivale á forza coa que a terra atrae un quilogramo nun lugar onde a aceleración da gravidade é g = 9,80665.