apicodental

apicodental

apico- + dental

Plural: apicodentais
adx [LING ]

Aplícase ao fonema cunha articulación que se caracteriza pola aplicación activa do ápice da lingua tocando os dentes.