propter nuptias*

propter nuptias*
loc [DER ]

Expresión que significa ‘por causa da voda’ e refírese á doazón que fan os pais cando os fillos contraen matrimonio.