profusión

profusión

lat profusĭōne

Plural: profusións
s f

Abundancia excesiva.