proba

proba

probar

Plural: probas
 1. s f

  Acción e efecto de probar.

  1. s

   Aquilo que demostra ou intenta demostrar algunha cousa.

  2. s

   exame.

  3. período de proba [DER ]

   Condición expresa, fixada legal ou voluntariamente, no contrato de traballo pola que cada un dos contratantes pode disolver o contrato se non está satisfeito coas prestacións.

 2. s f

  Pequena cantidade de algo que se emprega para examinala ou comprobar o seu funcionamento ou os seus resultados.

  1. s

   Operación efectuada para verificar a exactitude dunha operación, dun problema ou dun cálculo calquera.

  2. proba de hipótese

   contraste de hipóteses.

 3. s f

  Circunstancia ou situación difícil.

 4. s f [DEP ]

  Competición realizada para determinar un gañador entre dous ou máis adversarios ou para bater unha marca en certos deportes.

 5. s f [MED ]

  Acción de someter a alguén ou algo a certas experiencias para apreciar a existencia dunha substancia, lesión ou anomalía, ou como se desenvolve unha función.

 6. proba de nobreza [HIST ]

  Documento que califica e determina dunha maneira clara, terminante e indubidable a calidade nobre dunha persoa de acordo coas leis, os usos e os costumes de cada país.

 7. proba semiplena [DER ]

  Proba imperfecta, como a declaración dunha soa testemuña.

Citas

 • Levoulle a proba do flan

Frases hechas

 • A proba. loc adv Que est

 • A proba de. loc adv Capaz de resistir.

Refranes

 • Ata que probes, non aprobes oín desaprobes.
 • Ata que probes, non aprobes.
 • Ata que probes, non gabes o que non coñeces nin sabes.
 • Cousa ben negada non é ben probada.
 • Denantes de que probes, non aprobes.
 • Polo san Simón proba o viño e o porco polo san Martiño.
 • Por probar nada se perde.
 • ¡Cólleme ao lombo: verás canto peso!
 • ¡Lévame ao lombo: verás canto peso!