PPBS

PPBS
Nome científico: ingl: Planning, Programming, Budgeting System
[ECON ]

Sistema de formulación e programación do orzamento que se aplica principalmente ao sector público para a toma de decisións sobre o mellor uso dos recursos económicos dunha organización, en relación cuns obxectivos, cando falta a experiencia sobre o mercado ou o beneficio.

Palabras vecinas

pozolana pp ppb PPBS PPD ppm Pr