PNN

PNN
Nome científico: Produto Nacional Neto
[ECON ]

alor a prezos de mercado da produción neta dun estado nun período de tempo determinado.