plof!

plof!

voz onomatopeica

interx

Ruído de orixe onomatopeica que representa o golpe dunha cousa contra outra.