acamballar

acamballar

camballa

v t

Formar cambadas ou camballas con acios ou con peixes.