pH

pH
Nome científico: H<sup> +</sup> Plural: pezuños
s m [QUÍM ]

Logaritmo decimal cambiado de signo da concentración de ións hidróxeno, é dicir, pH = -log

Palabras vecinas

pezuño pF pfennig* pH pH-metro phot pi