antonomasia

antonomasia

gr ἀ ντονομασία ‘chamar con nome distinto’ ἀ ντί ‘en lugar de’ + ὅ νομα ‘creación’

Plural: antonomasias
s f [LING ]

Figura retórica que consiste no uso dun nome común por un nome propio, ou viceversa

Frases hechas

  • Por antonomasia loc adv Indica que unha calidade