penetrómetro

penetrómetro

penetrar + 1 metro

Plural: penetrómetros
s m [METROL ]

Aparato que serve para medir a dureza dun produto bituminoso.