organismo

organismo

órgano

Plural: organismos
  1. s m
    1. Entidade biolóxica unicelular ou pluricelular, animal ou vexetal, normalmente capaz de facer un ciclo vital completo, é dicir, nacer, crecer e reproducirse.

    2. Conxunto de órganos que funcionan coordinadamente, formando un todo individual con vida propia e diferenciado do resto do mundo exterior a el.

  2. s m
    1. Conxunto de persoas organizado ou constituído de maneira apta para unha finalidade social.

    2. Conxunto de oficinas, dependencias ou cárceres que forman un corpo ou unha institución social ou política.