opo-

opo-

gr ὀ πός -ο ῦ ‘zume’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘zume’.

Ex: opocéfalo, opoterapia

Citas

  • opocéfalo, opoterapia