onco-

onco-
pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘gancho’.