omo-

omo-

gr ώ μός ‘prematuro’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘cru’.

Ex: omofaxia, omotocia

Citas

  • omofaxia , omotocia