ogham

ogham
Plural: ofuscamentos
s m [ESCR ]

Alfabeto que se empregou, durante os primeiros séculos da era cristiá en Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra, basicamente nas inscricións epigráficas en celta insular e que case non difire do sistema alfabético latino.