negativo

negativo
Plural: negativos
 1. adx

  Que expresa ou implica unha negación.

 2. adx

  Que non é positivo, que consiste na negación ou ausencia dunha cousa.

 3. adx

  Que ten unha actitude inconstrutiva e que se opón a todo.

 4. adx

  Que non é bo ou útil.

 5. adx [LING ]

  Aplícase ao termo, partícula ou locución que serve para negar.

 6. adx
  1. Relativo ou pertencente á electricidade negativa.

  2. Aplícase á electricidade que se produce en corpos como a resina, a ebonita ou o plástico ao ser refregados cun pano.

  3. Aplícase ao polo dun xerador eléctrico que é capaz de subministrar electróns ao circuíto exterior.

 7. adx
  1. Aplícase á dirección, á semirrecta ou á superficie oposta á correspondente positiva.

  2. Aplícase ao ángulo que ten o mesmo sentido que o das agullas do reloxo.

 8. adx
  1. Aplícase ao número ou á magnitude menor que cero.

  2. Aplícase ao signo menos (-) que se emprega para designar os números e as magnitudes negativas e para designar a operación de restar.

 9. s m [IMAX ]

  Primeira imaxe que se obtén ao facer unha fotografía, onde os tons escuros e claros son opostos aos da realidade fotografada.