narcotraficante

narcotraficante

narco- + traficante

Plural: narcotraficantes
adx

Que se dedica ao tráfico ilegal de narcóticos ou outros estupefacientes. Tm s, referido a persoa.