mordobre

mordobre
Plural: mordobres
s m [LIT ]

Recurso estilístico da lírica galega medieval que consiste na repetición dunha palabra e os seus derivados ao longo dunha cantiga.