metacentro

metacentro

meta- + centro

Plural: metacentros
s m [FÍS/CONSTR ]

Punto en que a vertical que pasa polo centro de presión dun corpo simétrico que aboia en desequilibrio, corta o eixe que correspondía ao centro de gravidade e ao centro de presión cando o corpo estaba en equilibrio.