manifesto

manifesto
Plural: manifestos
 1. adx

  Que se ve ou se aprecia con claridade, sen que haxa lugar a dúbida.

 2. adx [RELIX ]

  Aplícase ao Santísimo Sacramento cando se expón para a adoración dos fieis.

 3. s m
  1. Escrito en que se manifesta algo.

  2. [SOCIOL ]

   Documento en que un goberno, partido ou grupo dá a coñecer unha ideoloxía, idea, pensamento ou propósito.

  3. [DER ]

   Documento que debe presentar na aduana o capitán dun barco en que consta a relación da carga polo miúdo.