maldade

maldade

lat malĭtāte

Plural: maldades
 1. s f

  Calidade do que é malo moralmente.

 2. s f

  Acción ou cousa mala e daniña.

Sinónimos

Refranes

 • A árbore que nace torta, tarde ou nunca se endereita.
 • A boa ocasión pasa unha vez; a mala, dez.
 • A gando bravo, corda larga.
 • A mala herba logo crece.
 • A mala herba non a come a xeada.
 • A mala herba non morreo
 • A unha árbore ruín e torta ponlle axiña outra.
 • A zorra mudará os dentes mais non as mentes.
 • Becho malo nunca morre e, se morre, morre tarde.
 • Ben sabe o diaño a quen tenta e a be sta a que n derruba.
 • Coa mala persoa o mellor remedio é terra no medio.
 • Come o lobo de toda a carne, menos da súa, que a lambe o
 • Come, marido, pan e cebola, que, xa que es mín, non che poño a ola.
 • Cousa mala nunca morreo
 • De achaque non ten mester o mal home que mal quere facer.
 • De borne coxo e can rabeno ¡líbrenos Deus coma do demo!
 • De ser boa non teño gana, de ser mala dámo a alma.
 • De ser boa non teño gana; de ser mala dámo a alma; non se me teñen os pes na cama.
 • Dende que nacín, chorei; e cada día tiven por que.
 • Déronme un ovo e déronmo grolo.
 • En todas partes cocen fabas e nalgunhas a caldeiradas.
 • Fai mal e agarda outro tal.
 • Mal con mal, mátase o mal.
 • Mala cousa nunca morre.
 • Malo virá que bo me fará.
 • Non a fagas e non a temas.
 • Non fagas mal, que é pecado mortal; nin fagas ben, que é pecado tamén.
 • Non fai tanto o raposo nun ano, como paga nunha hora.
 • Non hai máis mala xente cós homes e as mulleres.
 • Non hai mal bo.
 • Non hai mal sen pena nin ben sen boa estrea.
 • Non hai mal sen pena.
 • Non hai quen faga mal, que despois non o veña pagar.
 • Non lle quero ben nin mal mais folgaríame velo na forca espernexar.
 • O ben chega a poucos e o mal a todos.
 • O ben hai que buscalo; o mal abonda con agardalo.
 • O ben véndese por onzas e o mal por arrobas.
 • O demo, para as facer, pon a manta e, para as descubrir, toca a gaita.
 • O mal andar trae mal parar.
 • O mal entra a brazadas e sae a migalladas.
 • O mal entra como un louco e sae pouco a pouco.
 • O mal entra por quintales e sae por adarmes.
 • O mal marido, sírveo como señor e gárdate del coma dun traidor.
 • O malo darlle diñeiro ou casalo, se é solteiro.
 • O malo sempre soña engano.
 • O malo vaia e veña, e o bo nunca se perda.
 • O malo, nunha man o pan e noutra o pau.
 • O malo, para facer mal, achaques ha de atopar.
 • O malo, para mal facer, achaques non ha mester.
 • Ó malo, procura escarmentalo.
 • O que a faga, que a pague.
 • Ó que co demo traballa os bois se lle desmandan.
 • Ó que fai mal nunca achaque lle ha faltar.
 • O que nace torto, tarde ou nunca se endereita.
 • O que pide mal para o seu veciño, venlle o seu mal polo camiño.
 • Ó que se alegra do mal do veciño, xa lle vén o seu polo camiño.
 • O que se alegra do mal do veciño, xa lle vén o seu polo caniiño.
 • O que vai facer mal xa vai medio ferido -di o refrán.
 • Onde hai un malo nunca falta un bo.
 • Onde hai un malo pode haber outro peor.
 • Onde que ira hai pulgas: e as da miña casa son rabudas.
 • Onde queira que está non lle falta mal ano.
 • Os cans da miña tía, non tendo a quen morder, uns a outros se mordían.
 • Os males non precisan que os chamen.
 • Quen a faga, tarde ou cedo ha de pagala.
 • Quen malas mañas ha, tarde ou nunca as perderá.
 • Quen malo foi unha vez, serao dez.
 • Quen ruín é na súa terra, ruín é fóra dela.
 • Se fas mal, agarda outro tal.
 • Se fas mal, espera cousa igual.
 • Se non tes para o ben, para o mal non che faltara.
 • Se queres boas obras, fainas; e, se malas, até ndeas.
 • Son lobos dunha camada: se algún non esfola, é que mata.
 • Tan castrón é un cun corno coma con moitos.
 • Teño gana de ser mala, non se me teñen as pernas na casa.
 • Un demo a outro demo non lle achega os tizóns ao pelexo.
 • Un ruío ido e outro vido.
 • Uns matan e outros esfolan.
 • ¡O malo e ao enfermo Deus lle dea saúde ata que sane!
 • ¿A onde vas, mal? -A onde máis hai.
 • ¿Fas mal? Espera outra cousa igual.