lonxe

lonxe

lat longē

adv

A moita distancia no espazo ou no tempo.

Ex: A súa casa aínda che queda ben lonxe.

Citas

  • A súa casa aínda che queda ben lonxe.

Frases hechas

  • De lonxe. Desde moita distancia. Ex: Non vexo nada de lonxe.

  • De lonxe. Desde moita distancia. Ex: Non vexo nada de lonxe.

  • Lonxe de + inf. Indica que, ademais de non cumprirse o que expresa o infinitivo, ocorre algo moi distinto ou o contrario. Ex: Lonxe de axudar a

  • Lonxe de + inf. Indica que, ademais de non cumprirse o que expresa o infinitivo, ocorre algo moi distinto ou o contrario. Ex: Lonxe de axudar a

  • Lonxe de. A gran distancia. Ex: Reside lonxe da s

  • Lonxe de. A gran distancia. Ex: Reside lonxe da s