logogrifo

logogrifo

logo- + gr γρ&iφος ‘rede, adiviñanza’

Plural: logogrifos
s m

Enigma que consiste en adiviñar unha palabra a partir doutras, que á vez se adiviñan a partir do sentido do texto que se achega ou doutros datos, e que teñen letras ou sílabas comúns coa palabra que se pretende descubrir.