LED

LED
Nome científico: ingl: Light Emiting Diode

Díodo electroluminiscente que se emprega habitualmente como elemento de sinalización en aparellos e circuítos electrónicos de baixo consumo.