lapsus calami*

lapsus calami*

Expresión que designa un erro que se comete ao escribir.

Palabras vecinas

lapote lapsi* lapso lapsus calami* lapsus linguae* lar larada