kappa

kappa

gr κάππα

Plural: kappas
  1. s m [LING ]

    Décima letra do alfabeto grego <κ>, en minúscula, e <K>, en maiúscula.

  2. s m [BIOL ]

    Partícula autorreprodutiva que contén ADN e que está presente no citoplasma de certas cepas de paramecios e que son liberadas polos individuos de cepas chamadas asasinas.