isohipsa

isohipsa

1 iso- + gr áψος ‘altura’

Plural: isohipsas
s f [XEOG ]

Liña trazada sobre un mapa que une puntos da superficie terrestre que rexistran a mesma altitude sobre un plano de referencia. OBS: Tamén se denomina curva de nivel.