ioculator*

ioculator*
Plural: ioculatores
s m

Actor que recollía a tradición dos mimos e pantomimos e que percorría os camiños de Europa durante os séculos X e XI mantendo viva a vella tradición teatral grega e romana.

Palabras vecinas

inzar inzo inzón ioculator* iod(o)- iodación iodado -da