intolerable

intolerable

lat intolerabĭle

Plural: intolerables
adx

Que non se pode tolerar.

Ex: Mostrou un comportamento intolerable, Tiña unha dor intolerable na sofraxe.

Antónimos

Confrontaciones

inadmisible

Citas

  • Mostrou un comportamento intolerable, Tiña unha dor intolerable na sofraxe.