interfase

interfase

inter- + fase

Plural: interfases
s f [XEN ]

Período de repouso entre dúas mitoses sucesivas, durante o que o núcleo non manifesta ningunha actividade divisoria.