interdición

interdición
Plural: interdicións
  1. s f

    Acción ou efecto de vedar ou prohibir.

  2. interdición civil [DER ]

    Restrición da personalidade xurídica e conseguinte privación de dereitos por razón de incapacidade ou como consecuencia dunha pena imposta pola comisión dun delito. Esta figura foi suprimida dos códigos civil e penal españois.

Formas incorrectas

interdicción