ingobernable

ingobernable

1 in- + gobernable

Plural: ingobernables
adx

Que non se pode gobernar.

Antónimos