inflexión

inflexión

lat inflexĭōne

Plural: inflexións
 1. s f

  Curvatura que presenta algo recto ou plano.

  1. s

   Cambio no sentido da concavidade dunha curva.

  2. punto de inflexión

   Punto dunha curva en que cambia o sentido da concavidade e a tanxente corta a curva.

 2. s f
  1. Fenómeno de asimilación que afecta á abertura vocálica pola influencia dunha articulación veciña extremadamente pechada, palatal ou velar.

  2. Modificación significativa na curva melódica dunha emisión fónica.

 3. s f
  1. ariación na entoación da voz de quen fala ou canta.

  2. Descenso da liña melódica. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].