inferencia

inferencia

lat inferir

Plural: inferencias
 1. s f

  Acción e efecto de inferir.

  1. s

   Razoamento mediante o que o home pasa dunha ou máis proposicións a outra proposición, a verdade ou falsidade da que se supón que depende a verdade ou falsidade da primeira ou das primeiras proposicións.

  2. regras de inferencia

   Regras que permiten a derivación dunha conclusión a partir dunhas premisas.