infatigable

infatigable

infatigabĭle

Plural: infatigables
adx

Que non se fatiga.

Sinónimos