industria

industria

lat industrĭa

Plural: industrias
  1. s

   Conxunto de actividades relacionadas cos procesos técnicos que levan á transformación das materias de orixe natural ou semielaboradas en produtos acabados co fin de satisfacer as necesidades doutras actividades ou directamente as da poboación.

  2. s

   Conxunto de industrias.

  3. industria conserveira

   Industria alimentaria que persegue acadar unha maior conservación e mantemento das calidades dos alimentos.

  4. industria enerxética

   Parte da industria que se ocupa da produción, o almacenamento e a distribución da enerxía.

 1. s m

  Establecemento ou conxunto de instalacións dedicadas á industria.

 2. s f

  Destreza á hora de facer algo.

 3. s f [PREHIST ]

  Conxunto de utensilios realizados coa mesma técnica.