indiscernible

indiscernible

1 in- + discernible

Plural: indiscernibles
  1. adx

    Que non se pode discernir.

  2. principio dos indiscernibles [FILOS ]

    Principio básico da filosofía de G. W. Leibniz, segundo a que dous seres reais se diferencian por uns trazos intrínsecos e non unicamente pola súa ubicación espazo temporal.