incunable

incunable

lat incunabŭla ‘cueiros’

Plural: incunables
  1. adx

    Que data dos primeiros tempos da imprenta, ata 1500 inclusive.

  2. s m [BIBLIOT ]

    Documento tipográfico anterior a 1501, que se caracteriza pola carencia de portada e de foliación ou sinais tipográficos, polo espazo en branco para as letras capitais e pola falta de colofón.