incultivable

incultivable

1 in- + cultivable

Plural: incultivables
adx

Que non se pode cultivar.

Antónimos