inconxelable

inconxelable

1 in- + conxelable

Plural: inconxelables
adx

Que non se pode conxelar.

Antónimos