incombinable

incombinable

1 in- + combinable

Plural: incombinables
adx

Que non se pode ou que é moi difícil de combinar.

Ex: Esa saia e esa blusa son incombinables.

Antónimos

Citas

  • Esa saia e esa blusa son incombinables.